Psí sporty - Agility, stopa 

25.01.2019
Unavený pes, spokojený pes, pán i jejich okolí 💚
Unavený pes, spokojený pes, pán i jejich okolí 💚

Co dělat se psem? Možností je opravdu několik, dokonce si troufám tvrdit, že jsou jich stovky. Ráda bych tedy shrnula alespoň nějaké zajímavé sporty a aktivity a následně se můžeme zaměřit na jednotlivé z nich. Doporučuji držet psa v kondici, ač procházkami, tak některým z množství aktivit. Zdravý pes je spokojený pes a tuk mu určitě nepřidá jak v rámci správného fungování vnitřností tak i například kvůli zátěži na klouby.

Na úvod je také třeba říct, že pro jakýkoliv sport je třeba mít zvládnutou základní poslušnost.

Vypůjčená fotka z internetu, kde je krásně vidět srovnání pes vs. člověk
Vypůjčená fotka z internetu, kde je krásně vidět srovnání pes vs. člověk

AGILITY

Agility je zřejmě nejznámější sport co se týče běhu a překážek.

Agility vyžaduje stejně jako každý jiný sport dobrý vztak handlera a psa. Cílem je, aby pes překonával různé překážky ve stanoveném pořadí a ve stanoveném čase. Jedná se o výchovnou a sportovní činnost zaměřenou na prohloubení míry integrace psa do společnosti. Vychází z koňského parkuru a většinu psů opravdu baví (některá plemena jsou samozřejmě vhodnější než jiná a staffík patří mezi ty vhadná ač jich božužel v Agility není mnoho). Skládá se z překážek skokových (skok vysoký, daleký, kruh...), zónových (áčko, houpačka, stůl...) a probíhavých (slalom, tunely). V rámci soutěží i tréninků se počítají chyby a samozřejmě čas, za jaký dokáží parkúr pes s psovodem překonat.

Kategorie, do kterých se psi řadí:

  • S (Small): pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm
  • M (Medium): pro psy měřící v kohoutku 35 cm a více, ale méně než 43 cm
  • L (Large): pro psy měřící v kohoutku 43 cm cm a více

Více o jednotlivých překážkách se dočtete na https://www.klubagility.cz/node/default/10

Pokud chcete začít, stačí vám odhodlání a chuť. Určitě doporučuji si něco načíst a v neposlední řadě navštívit jedno ze cvičišť zaměřující se na tuto psí disciplínu. Z Brna mohu doporučit Psí školu na Ostrově, která se zaměřuje jak na poslušnostost, tak i na Agi. V rámci tohoto sportu slaví opravdu spousty úspěchů: https://www.psiskolanaostrove.net/agility/ . Dalším, kdo se v Brně Agility zabývá je Radovan Liška, který je uznávaným kynologem a cvičitelem, avšak nemám osobní zkušenost.

Určitě nezačínejte bez základních znalostí, může vám to přinést následné přeučovaní psa, které je mnohdy zdlouhavé. Handling je hrozně důležitý a může ovlivnit psa jak kladně, tak i záporně. Při výcviku se například učí obíhání barelu a to proto, aby si štěně zvyklo správně se hýbat a to zejména při točení, kterého je ve sportu opravdu nespočet. Pro začátky se také využívají pěnové nudle, které se postupně zvyšují a v konečné fázi je nahradí klasické skočky.

Doporučuji se podívat na práci Susan Salo, což vám přinese většinu dovedností, které bude pes později při Agility potřebovat. Susan razí teorii, že správný skok je důležitý a rychlost je až vedlejším produktem. S tím nejde jinak, než souhlasit ve všech sférách sportu.

Lidé si také často neuvědomují, že i psychika psa je ve sportu velice důležitá a má vliv na správnou práci. Lépe bude sportovat vždy pes, který přemýšlí nad tím co a proč dělá, než zbrklý pes, který nad tím nepřemýšlí.

 

STOPA

Stopa je jednou z částí zkušebního řádu IPO. Také může být příjemným "zklidňovačem" hyperaktivního psa, který není schopen se soustředit. Dalším, čím nás může stopa obohatit je například disciplána nosework, která je již o něco jiná, ale práci s nosem pes jasně využije. Většina psů sama od sebe čichá ráda a dokáže svůj nos patřičně využít již od štěněte, člověk může jeho schopnost zdokonalit a využít tedy jak při sportu tak v zábavné kynologii.

Jak začít? Abychom ve svém psu vzbudili zájem o pach narušeného prostředí, musíme mu tuto činnost spojit s odměnou. Můžeme tedy začít klidně s úplným štěnětem. Pamlsky by měly být v barvě podloží, abychom eliminovali zrakovou orientaci a donutili psa co nejvíce k práci s nosem. Počátky začínáme v tzv. pachových čtvercích. Je důležité, aby měl čtverec z počátku jasné hranice, protože ep musí mít možnost dostat se k jeho okrajům a jasně analyzovat rozdíl mezi vyšlapanou oblastí, kde je odměna a oblastí mimo tento pachový čtverec, kde se odměna nenalézá. Jakmile pes pochopí tento princip, bude schopný rozeznávat stopu s větší a větší přesností. Nepospíchejte ale, volte raději střídmé a pomalé kroky v rámci posunu.

Pro začátek si zvolte klidné místo, daleko od ruchu, světel a možných "kazičů" pozornosti. Ještě před tréninkem vezměte psa na procházku, aby byl vyběhaný, více v klidu a měl možnost se více soustředit na danou činnost. Do čtverce jej můžete přivést na vodítku nebo donést v náručí a položit jej přímo. Při práci se štěnětem mu dosypávejme potravu, aby nabylo dojmu, že ve čtverci potrava nikdy nekončí.

Pachové práce jsou velice zajímavé, psovi můžeme postupně ztěžovat jak prostředí, tak i stopu. V Brně se stopami zabývá KK Brno Pod Velkou Klajdovkou viz odkaz níže. Avšak jistě je stopařská základna jak v Brně tak i vašem městě mnohonásobně větší. Uvádím pouze příklad, kde se můžete dozvědět jak více o stopách, tak se něco naučit i v praxi a od profeaionálů. 

https://kynologie-brno.cz/vycviky/stopy